Om HästbruksOskar

HästbruksOskar drivs av Oskar Fjellner. En man i sina bästa år som kännetecknas av sin yviga mustasch och ett brinnande intresse av starkt kaffe och fiske.

Med hästen i fokus arbetar Oskar för en varaktig miljöutveckling och ett ekologiskt hållbart samhälle och därmed ett levande landskap.

Oskar har ett genuint intresse av att utveckla samt bevara användandet av brukshästar och har därför genomfört en förstudie via Leader/URnära Vännäs. Huvudsyftet med förstudien var att konkretisera nyttan av brukshästar inom miljö, det sociala och bevarandet av kulturvärdet.

Han har bland annat ett nära samarbete med Länsstyrelsen där uppdraget är att bevara gamla slåtterängar med hästslåttermaskin.

På Gammlia området som tillhör Västerbottens museum skjutsar Oskar kontinuerligt besökare.

Oskar har samarbetat med medlemmar ur humorgruppen Klungan i boken Till häst genom Västerbotten och i teaterföreställningen Historievandring med Job Andersson

Hösten 2015 medverkade hästarna på en fotoutställning av Aron Mattsson på Salong Källber Elmberg i Umeå.