Video

Om projektet HästbruksOskar

Boken Till häst genom Västerbotten, av Olof Wretling och Sven Björklund, där mina hästar medverkar.